PETRA KUBÁLKOVÁ,

KONZULTANTKA KARIÉRY, WELLBEINGU A OSOBNÍ EFEKTIVITY

Věřím, že žijeme, abychom naplnili svůj potenciál a tvořili šťastný, skutečný, smysluplný a vědomý život.

Svou realitu si tvoříme ze sebe a kolem sebe, nikoliv z vnějšího světa a kolem druhých lidí, práce, systému.

Petra Kubalkova - wellbeing koučka, mentorka

"Mám život až moc rád na to, abych si přál něco jiného než štěstí."

Pascal Brucker

Moje vize

Tvořím prostředí pro kvalitu svobodného, soběstačného a laskavého života pro sebe, druhé a občanské společenství s vědomým přístupem k přírodě a zdrojům.

Moje mise

Odvážné ženy a muže vedu k objevení vnitřní motivace a skrytých talentů, dodávám jim odvahu udělat změny, aby mohli žít naplněný život podle svých snů a představ a životem mohli tančit, ve FLOW, s lehkostí, s radostí a s vášní. 

Petra Kubalkova - wellbeing koučka, mentorka

KDO JSEM

CO DĚLÁM A JAK POMÁHÁM

 • propojuji nepropojitelné
 • dávám pohled z jiné strany, úhlu a perspektivy
 • spojuji logiku a intuici do harmonického a laskavého tanečku
 • integruji stíny a strachouše
 • hraju si a vnáším inovátorské vhledy a přístupy do života, práce i byznysu
 • vedu druhé z bodu „nevím“ do bodu „jo, to chci“ 
 • a přitom si užíváme cestu v lehkosti 
 • nechávám promlouvat intuici – ona ví, co je správné, srdce – to zmanažeruje a mysl to vykoná
 • z historie si beru do batohu budoucnosti jen to nejnutnější. Nač tahat kameny na kopec
 • moje moudra a filozofické řeči jsou výsledkem minulých zkušeností a pestrosti prožitků z různých oblastí.

ČEMU SE VĚNUJI

Věnuji se oblasti wellbeingu a kindness economy.

Tedy, jak se dostat do životní pohody, rovnováhy a laskavosti a umět pracovat se svou energií v souladu s celkovým PROSPÍVÁNÍM.

Jde o harmonii BYTÍ a KONÁNÍ. Čím pestřejší prožitky jsou, tím lépe poznáváme sebe, své kvality, dary a můžeme uplatnit svůj potenciál a tvořit pohodový a šťastný život.

Nabízím konzultace, koučink, mentoring, workshopy a harmonizace pro jednotlivce a skupiny.. Více najdete v sekci služby.

Z historie

Moje silné oblasti se týkají práce – povinností – zdraví – vzdělávání a každodennosti. Nic emotivního v tom nenajdete a přitom to byla jízda na horské dráze.

 • Přes 20 let jsem pracovala ve velkých i v malých firmách – v pojišťovnách, médiích a realitách.
 • V oblastech lidských zdrojů a marketingu zastávala pozice manažerské, expertní a administrativní.
 • Řídila desítky projektů např. dotační na vzdělávání zaměstnanců implementaci HR systému.
 • Podílela jsem se na tvorbě kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací a byla součástí týmu mezigeneračního vzdělávání a inkluze v práci.
 • Jsem propagátorkou wellbeingu a svobodného podnikání a práce. 
 • Od roku 2020 se aktivně zapojuji do iniciativ v oblasti rozvoje lidského potenciálu a řízení organizací. 

Zajímám se

Oblastí, kterým se věnuji je celá řada (neurověda, psychologie, mindfulness, wellbeing, spiritualita, léčení, bylinky, aromaterapie, arteterapie, práce s energií, koučink, marketing, time management, energy management, lidské zdroje, ekonomie, investování,…)

Slaďuji se s přírodními a vesmírnými zákonitostmi a s velkou vděčností a s pokorou si propůjčuji jejich dary. Les je místo, kam chodím na návštěvu, pro inspiraci a pro vzájemnou výměnu energie.

Ve volných chvílích ráda čtu, fotím, cvičím Qi gong, experimentuji s kváskem, kreslím a pěstuji květiny a zeleninu na parapetu.

Poslední léta se zajímám o soběstačnost, svépomoc, lokálnost a fungování paralelní občanské společnosti.

Moje hodnoty

duvera

Laskavost

Láska, vřelý a lidský přístup k sobě a k druhým, umět naslouchat, vděčnost a pokora, to vše pro mě představuje laskavost.

srdce

Svoboda

Volnosti a svobody dnešní doby si velice vážím a jsem za ně vděčná. Možnost volby a rozhodování ve všem vede k větší samostatnosti a angažovanosti.

Harmonizace Mysl intuice srdce

Smysluplnost

Vše, co v životě dělám ať jde o práci, koníčky, vztahy, relaxaci, cestování, ... dělám tak, aby mi to dávalo smysl. Smyslem života je žít smysluplný život.

Pracovní život v datech

20+ let práce s lidmi v malých až po velké firmy
0
15+ let pozice v řízení lidských zdrojů
0
7 let manažerské pozice v HR (v lidských zdrojích)
0
7 let pozice v marketingu a obchodu
0
3+ let kariérové poradenství, wellbeing koučink, terepie a byznys mentoring
0
3+ let mentoring a poradenství rozvoje lidského potenciálu a řízení organizací
0

ROZVOJ A CERTIFIKACE

CERTIFIKACE

ACCESS BARS® PRACTITIONER – ACCESS CONSCIOUSNESS – pod vedením Adriany Těšínské

Practitioner of NLP – Classic Code – ITA – Centrum systemiky NLP – pod vedením Jitky Ďuricové

New Code NLP Practitioner – ITA – Centrum systemiky NLP – pod vedením Jitky Ďuricové

Operativní kouč NLP – Institut transformační psychologie – pod vedením Barbory Studené

Terapeut energetické transformační psychologie – Institut transformační psychologie – pod vedením Barbory Studené

Personální manažer – Klub personalistů ČR a Národní vzdělávací fond – pod vedením Lenky Smrčkové a Miroslavy Kopicové

ODBORNÉ KURZY

The Science of Well Being – Yale University – pod vedením Laurie Santos

Positive Psychology – University of North Carolina – pod vedením Barbary L. Frederickson

Lektor dalšího vzdělávání I.  – EPALE 

Reverzní mentoring a inkluze ve vzdělávání – LEARNGEN – pod vedením Jany Kyriakou a Margaret Starka

Energetická medicína – Younity  – pod vedením Alberta Villolda

Vědomá manifestace – Younity  – pod vedením Eckhart Tolleho

VAŠE CESTA KE ŠTĚSTÍ

Jste připraveni se ve svém životě posunout?

Ráda vám se změnou pomohu.