Firemní konzultace

VNITŘNÍ POHODA BEZ LIMITU

FIREMNÍ WELLBEING

firemní konzultace, workshopy, online setkání, harmonizace

ŽIVÝ SYSTÉM PRO VAŠI FIRMU

Wellbeing koučink a mentoring

Nabídka koučinku a mentoringu

 • Wellbeing leadership koučink
 • Wellbeing koučink pro zaměstnance
 • HR a leadership mentoring

Nabídka workshopů Wellbeing pro business

 • Work Life nebo Life balance a energy management
 • Prevence pracovního vyhoření
 • Umění relaxace
 • Intuitivní organizace práce
 • Proměna role manažerů
 • Digitální wellbeing
 • Pracovní wellbeing harmonizace

Přínos pro vaši firmu

 • Zvýšení energie, kreativity a všímavosti
 • Spokojenější a svobodnější zaměstnanci. Práce jim dává smysl.
 • Větší harmonie, otevřenost a nadhled nad situacemi
 • Nezaujatý a objektivní pohled odborníka, který není ovlivněný ani omezený interními procesy firmy.
 • Větší otevřenost a pocit důvěry koučovaných (zaměstnanců) v koučovi, bez personálních vazeb na firmu, se kterým otevřeněji a ochotněji řeší své skutečné potíže.
 • Manažeři, HR specialisté a další ocení propojenost koučinku, mentoringu a poradenství v jedné osobě. Otevřeně mohou probírat situace, plány a postupy, které nemohou nebo zatím nechtějí sdělovat ostatním ve firmě.
 • Komplexní rozsah znalostí, dovedností a zkušeností. Za svou víc jak 20letou praxi mám zkušenosti s malými i velkými společnostmi, řízením lidských zdrojů, projektové řízení a pozicemi v marketingu. Svou bohatou praxi prověřenou řadou postupů, technik a metod si neustále doplňuji o nové poznatky a nástroje, které vám mohou být velkým přínosem.
 • Koučování obvykle hradí firma – zaměstnavatel koučovaného.
 • Je potřeba, aby koučovaný vstupoval do procesu dobrovolně a sám měl chuť koučování absolvovat.
 • Kouč uzavírá dohodu s firmou (investorem) a koučovaným zaměstnancem.
 • Dohoda obsahuje zpravidla délku a frekvenci koučovacích sezení, cenu a vymezení tématu/cíle.
 • Na prvním setkání si kouč se zaměstnancem definují základní téma a cíl koučování a také to, jak koučovaný pozná, že cíle dosáhl. Tuto dohodu pak podepíšou tři strany (investor, kouč, koučovaný).
 • Kouč i investor ctí fakt, že informace o různých skutečnostech, týkajících se koučovaného, jsou důvěrné.
 • Investor je ovšem seznámen s případnou změnou koučovacího cíle nebo je informován o naplnění cíle.
 • Informace o procesu samotném by měl svému zaměstnavateli sdělovat koučovaný sám, aby nebyla narušena důvěra mezi koučem a koučovaným. Neboť na vzájemné důvěře koučování stojí.
 • Co chcete/potřebujete zajistit od externího kouče?
 • Čemu rozumíme pod pojmem koučink a mentoring?
 • Do jaké míry je koučink slučitelný s firemní kulturou a stylem vedení?

Investice do koučinku a nabízených služeb

 • Cena se odvíjí dle rozsahu a požadavků vaší firmy

Další postup

Během úvodní nezávazné schůzky si společně sjednotíme potřeby, požadavky a záměry a domluvíme se, zda může být naše spolupráce pro vaši firmu přínosná.

VAŠE CESTA K FIREMNÍMU BLAHU

Posuňte vaši firmu do pohody

Ráda vám s tím pomohu. 

Napište mi zprávu a domluvíme si termín úvodní bezplatné konzultace.