HR poradenství

HR poradenství

Pro efektivní fungování lidí a procesů ve vaší organizaci

HR řešení pro start-up, neziskovku i větší firmu

Každá společnost má nastavené jiné procesy a systémy.

Mnou navrhovaná řešení jsou taková, která vaší společnosti nejvíce sedí.

Pro star-upy, neziskovky, malé a větší firmy.

Zajistím služby a konzultace na pár hodin týdně nebo měsíčně. Pro vás je to úspora času, energie a peněz.

Při větších projektech mohu poskytnout poradenství a zastoupit tam, kde váš vytížený tým nemá kapacitu. 

Přínos poradenství

Moderní a funkčně nastavený tým a procesy HR

Propojení HR s byznysovými cíli a strategiemi

Lidský a profesionální přístup

Důležitost role HR ve firmě

Oblast HR se za posledních 20 let výrazně změnila. Z role služby, která zajišťuje nezbytné smlouvy a prudí lidi kvůli docházce a podpisům na růžovém papíru – prohlášení poplatníka o dani z příjmu, se postupně dostává do role byznys partnera. 

To zdaleka není konečná. Nový směr HR ukazuje na přechod do role byznys leadera a přechod z HR do HC.

HR – Human Resources – lidské zdroje je výraz pro čerpání zdrojů (lidí) pro dosahování výsledků firmy. Výsledky můžeme dnes vidět – frustrace, vyčerpanost a demotivace lidí, kteří mechanicky vykonávají to, co jim nad-řízení a management řekne. Na druhé straně je gang rekrutérů a headhunterů, kteří nemohou najít ty „SPRÁVNÉ“ lidi s drivem a talentem.

Budoucnost v řízení lidí je v HC – není to zkratka hokejového klubu ani lidského kapitálu (Human Capital). 

HC = Human Capatability – ROZVOJ LIDSKÝCH SCHOPNOSTÍ a v SELF-LEADERSHIPU – v sebe-řízení.

HC je komplexní systém, který zahrnuje práci s lidmi, rozvoj lidských schopností a dovedností (nejen těch nutných k výkonu práce do jednoho zaměstnavatele), jiného mindsetu a přístupu k sobě samému – self-leadership a k okolí. 

Iniciativa se potkává horizontálně i vertikálně na všech úrovních řízení a má velký dopad na lidi a okolí.

Díky koučovacímu přístupu ve vedení lidí, dochází k objevování potenciálu každého člověka. Co je pro daného člověka vhodné, jaké jsou jeho silné stránky, co ho baví a naplňuje, jaké má hodnoty a vizi, jak pracuje a řídí svůj čas – energii.

 

To vše vede k angažovanosti, zvyšování wellbeingu jednotlivce a týmu. Tím dochází k přirozenějším a méně nákladným (finančně, časově i energeticky) změnám ve firemním prostředí, struktuře a celé společnosti. 

Řízení a rozvoj lidských schopností – HC – má pozitivní dopad na kvalitu života zaměstnance, jeho okolí, na zákazníky a okolí navázané na firmu. 

HR poradenství

Konzultace a HR poradenství

v oblasti lidí a organizace, komplexní řešení HR

Projdeme to, co vás nejvíce pálí, v čem chcete své HR posunout, zajistit a nastavit.

 • Potřebujeme zajistit nábor a projít cestu od zkušenosti kandidáta po přijetí.
 • Máme „správné“ lidi na správných místech? Nebo hledáme lidi, které u nás mohou rozvíjet svůj potenciál.
 • Jak rozvíjíme lidské schopnosti a leadership.
 • Jak zvýšit angažovanost a wellbeing našich zaměstnanců.
 • Jak efektivní máme nastavené procesy.
 • Co naše zaměstnance motivuje a co je stresuje.
 • Jaká data a personální controlling sledujeme.
 • Jak a podle čeho měříme performance management.
 • Co dalšího můžeme zlepšit.

Rozvoj wellbeingu, leadershipu jednotlivců a týmu

 • Nastavení fungování leaderů, týmu a jednotlivých členů.
 • Zjištění motivátorů týmu a co je táhne dolů.
 • Osobní produktivita, práce s časem a energií.
 • Individuální a skupinový mentoring a koučink.
 • Příprava leaderů a expertů na novou pozici.

Podpora a péče
o HR
a management

Péče o lidi z HR. Mentoring pracovních a HR témat. Koučink pro HR a management.

 • Jsem z HR anebo vedu firmu a potřebuji mentora.
 • Potřebuji jiné pohledy na svou situaci, řešení.
 • Potřebuji sdílet své myšlenky, ale nechci je ventilovat do týmu. Ještě nemají tu správnou formu.
 • Mám na starosti nový projekt, jsem v nové roli a potřebuji mentora, se kterým projdu své další kroky a strategie.   

HR projekty

Nastavení
a digitalizace HR strategie, procesů

Poradenství a zastoupení v projektech.

Nastavení a implementace strategie Péče o lidi. Propojení se strategií a vizí společnosti.

Nastavení a revize stávajících procesů:

 • Nábor a výběr nového zaměstnance.
 • Onboarding, rozvoj a vzdělávání, kompetence.
 • Motivace, odměňování a performance management.
 • Wellbeing a benefity.
 • Exit interview.

Principy mojí práce a fungování svobodného HR

Svobodné firmy

Volnost, odpovědnost, spolupráce a svoboda.
Místo POD-řízení je klíčové SEBE-řízení (self-leadership).

Laskavé podnikání

Lidé (v práci, v rodině, v okolí),
lokální ekonomika (zákazník, další firmy, občanské společenství)
prostředí (vnitřní i vnější),
zisky (zůstávají ve společnosti, v lokalitě a v zemi).

Wellbeing

Harmonie mezi konáním (výkonem) a bytím (odpočinkem).
Vnitřní integrita – myšlení, emocí a fyzického těla se přenáší do vnějšího světa a kvality našeho života.

Kdo vás povede

Jsem Petra Kubálková,

HR & wellbeing konzultantka a mentorka

Věnuji rozvoji lidských schopností, potenciálu, změnám v práci (v kariéře) a v osobním životě, self-leadershipu, wellbeingu, energy managementu a kindness economy. 

Příroda – lidé – technologie. Najít rovnováhu a zároveň být v integritě. To je náš celoživotní úkol

Pro malé a střední firmy poskytuji poradenství a služby v HR managementu. Nastavuji komplexní HR procesy a fungování organizace podle principů svobodných firem

Poskytuji konzultace jednotlivcům a firmám.

Propojuji 20+ let praxe, znalostí a zkušeností z oblasti personalistiky, řízení lidí a projektů a marketingu. Působila jsem v malých, středních i velkých společnostech (média, vydavatelství, pojišťovnictví).

Petra Kubalkova - wellbeing koučka, mentorka

Napište, co ve firmě potřebuje zajistit a s čím poradit. Najdu pro vás vhodné řešení.

Vyplňte formulář a rezervujte si svou konzultaci